Prisliste

Prisliste


Egenandeler og priser ved Stadion medisinske senter AS, følgende priser er gjeldende for perioden 01.07.2020 til 31.12.2020:Konsultasjoner

Konsultasjon hos allmennlege  

160,-

Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin

212,-

Konsultasjon hos allmennlege/ spesialist + blodprøver

219,- / 271,-

Tillegg for hvert 20. minutt ekstra 

10,-

(Det kommer tillegg i prisen for gynekologiske undersøkelser, EKG; spirometri, 24-timers blodtrykksmåling, sårstell, småkirurgi, og ulike typer av legeattester).

Legeattest


Enkel attest til skole for å bekrefte sykdom/ eller konsultasjon              

150,-

Legeerklæring til skole for fritak/ tilpasset gym, legeerklæring til treningssenter

250,-

Legeerklæring ved søknad om parkeringstillatelse for bevegelseshemmede/ TT-kort

400,-

Helseattest ved søknad om førerkort/ kompetansebevis/ kjøreseddel

500,-

Helseattest for søknad til politiskolen (uten audiometri)                        

800,-

OBS! For enkelttime som blir avbestilt senere enn 24 timer før akutelle time blir det fakturert konsultasjonshonorar.

Det samme gjelder hvis man ikke møter til oppsatt time (gjelder vanlige arbeidsdager mandag til fredag).  


160,- nok allmennlege

257,- spesialist i allmennmedisin + fakturagebyr