Prisliste

Prisliste.

Egenandeler og priser ved Stadion medisinske Senter AS.

Følgende priser er gjeldende for perioden 01.07.2022 - 30.06.2023Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/ kveld

170/288

Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min

10,-

Sykebesøk på dagtid/ kveld

223/ 357,-

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/ sykebesøk

212,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykemelding, rekvisisjon til røntgen/ fysio og henvisning til spesialist v/ fremmøte

61,-

Tillegg for takning av blodprøver og andre prøver

61,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget


Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:


- Gynekologisk undersøkelse

67,-

- Spirometri, EKG, enkelt sårskift m.m

109,-

- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m

155,-

- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m

211,-

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner, kateter m.m

Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv.

59,-

Legeattest


Enkel attest til skole for å bekrefte sykdom/ eller konsultasjon, fra KR

150,-

Legeerklæring til skole for fritak/ tilpasset gym, legeerklæring til treningssenter, fra KR

250,-

Legeerklæring ved søknad om parkeringstillatelse for bevegelseshemmede/ TT-kort, fra KR

400,-

Helseattest ved søknad om førerkort/ kompetansebevis/ kjøreseddel, fra KR

500,-

Helseattest for søknad til politiskolen (uten audiometri), fra KR

800,-

OBS!

For enkelttime som blir avbestilt senere enn 24 timer før akutelle time, blir det fakturert konsultasjonshonorar.

Det samme gjelder hvis man ikke møter til oppsatt time (gjelder vanlige arbeidsdager mandag til fredag). 

Dette dekkes ikke av frikort og gjelder også for barn under 16 år.