Influensavaksine

Influensavaksinen for 2020/-21-sesongen er her.

 

NB! NB! For årets vaksinering er det kun pasienter i risikogruppene som kan vaksineres i tiden frem til 01.12-2020.


Vaksineringen er i år delfinansiert av staten, og det koster kun 50 kroner i egenandel for selve vaksinen. Betaling for legekonsultasjon vil påløpe dersom dette gjennomføres. All innbetaling vil inngå i frikortløsningen, og det betyr at pasienter som allerede har frikort ikke betaler for vaksinering.

 

Pasienter som inngår i risikogruppene er følgende:

• Alle fra fylte 65 år

• Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

• Barn og voksne med en eller flere av følgende tilstander:

*diabetes type 1 og 2

*kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

*kronisk nevrologisk sykdom eller skade

*nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

*svært alvorlig fedme (KMI over 40)

*annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

• Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter(ikke i risikogruppe selv, men er særlig anbefalt vaksine for å unngå å bringe virus til ekstra sårbare)

 

Stadion Medisinske Senter vaksinerer sine pasienter i henhold til Folkehelseinstituttet sine kriterier, fortløpende i løpet av de neste ukene. Dette vil delvis skje i forbindelse med planlagte konsultasjoner, og ved egne timer kun for vaksinasjon. De med indikasjon for pneumokokkvaksine (lungebetennelsesvaksinen) vil kunne få satt denne samtidig.


Vi minner forøvrig om følgende retningslinjer:

Har du nå, eller i løpet av siste uken, hatt ett av følgende forkjølelsessymptomer:

*feber

*hoste

*tungpust

* sår hals

- så skal du utsette timen minst 14 dager. Det gjelder også dersom du har karantene etter utenlandsbesøk eller av annen grunn.

 

I år har vi ekstra fokus på smittevern. Det er derfor viktig at du møter helt presis til din time. Kommer du for tidlig, må du muligens vente ute til du har time.

 

Etter at vaksinen er satt, er det anbefalt at det går minimum 20 minutter innen du forlater Stadion Medisinske Senter.


RING RESEPSJONEN – 22 23 23 33, ELLER BESTILL TIME PÅ HELSENORGE.NO FOR Å AVTALE TID FOR VAKSINASJON.