Generell informasjon

Generell Informasjon til våre pasienter


Viktig informasjon til våre pasienter


Husk! Man kan ikke sende mail angående medisinske spørsmål og man må alltid ha legetime for:


 • Sykemeldinger, og forlengelse av sykemeldinger
 • Resepter, hvis ikke annet er avtalt med lege
 • Resepter på A- og B- preparater (beroligende, smertestillende etc) skrives ikke ut uten legetime!
 • Legeattester/legeerklæringer


HUSK at du melde fra til legen (SMS/telefon) allerede første fraværsdag hvis du trenger sykemelding, selv om du ikke kan komme deg til lege før senere. Legen må på sykemeldingen notere "dokumenterbar første kontaktdato".

LABORATORIETJENESTER

Her på Stadion medisinske senter kan vi tilby det meste av labtjenester:


- Hemoglobin (Hb), blodsukker, senkning (SR), langtidsblodsukker (HbA1c), CRP,  streptokokk-a i hals. Disse prøvene analyseres direkte på laben.

- Venøse blodprøver (sendeprøver til Fürst)

- EKG 

- 24-timers blodtrykks måling

- Spirometri (pusteprøve)

- Urinprøver

- Avføringsprøver

Influensavaksiner 2019/2020


Anbefales spesielt for:


 • Gravide etter 12.svangerskapsuke (2. & 3. trimester) Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon.
 • Barn og voksne med kronisk sykdom:
  • Diabetes type 1 & 2
  • Kronisk luftveissykdom
  • Hjerte og karsykdom
  • Leversvikt og nyresvikt
  • Kroniske nevrologiske sykdommer eller skader
  • Nedsatt immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.
  • Beboere i omsorgsboliger eller sykehjem
  • Alle over 65


I tillegg anbefales også influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakt til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser


For mer informasjon, sjekk: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/


Kilde: folkehelseinstituttet (www.fhi.no)