Generell informasjon

Informasjon 

Prøvesvar.

Vanlig rutine er at det ikke gis tilbakemelding på normale prøvesvar.

Ved avvik hvor det er behov for oppfølging så vil legen ta kontakt per telefon, brev, Helsenorge eller ta det opp ved neste konsultasjon.


Hvis du ønsker tilbakemelding uansett, må du avtale dette spesielt med legen.Betaling.

Alle priser for timer, laboratorietjenester, resepter, sykemeldinger, attester, regler for avbestilling m.m følger avtalen mellom Staten og Legeforeningen; den såkalte Normaltariffen.

Denne bestemmer også hvilke beløp som inngår i grunnlaget for Frikort.

Alle legetimer, attester, sykemeldinger m.m må betales med betalingskort i betalingsterminalen, eller via betalingslink som kommer på telefonen etter konsultasjonen. 

Om regning på telefonen ikke betales innen 48 timer så vil linken bli inaktiv og du vil motta en faktura per post, da tilkommer det også et fakturagebyr.Småkirugi.

Ved mindre kirurgiske inngrep som fjerning av føflekk og skintags er dette noe pasienten må inn på en konsultasjon med fastlege for først. Der må fastlege se om dette er noe som lar seg fjerne her.

Videre forløp er booking av ny time hos fastlege og helsesekretæren vår for fjerning.Resepter.

En del enkelt administrativt pasientarbeid som fornyelse av resept på faste medisiner kan gjøres uten ny legekonsultasjon etter avtale med fastlegen.

Vær ute i god tid med bestillingen.
Vi har minst ett døgn ekspederingstid på bestillinger.


Ordningen med e-resept er innført i hele Norge.

Du får eResept i stedet for papirresept uansett hvor i landet du bor.

Alle apotek kan ekspedere eResepten din.

De fortsetter samtidig å ekspedere papirresepter som er gyldig. 

eResept er som en vanlig resept, bare at den blir lagret elektronisk.

Resepten kan hentes opp på alle apotek ved hjelp av ditt personnummer.


Helsenorge under «Legemidler» kan du selv holde et øye med hvor mye som gjenstår på resepten din.

Dette kan de også være behjelpelige med på apoteket. Sykemelding.

Lov om folketrygd krever at du må vurderes av en lege for å kunne bli sykemeldt. 

Du må derfor alltid komme på time hvis du mener du trenger en sykemelding.

Det er ikke mulig å tilbakedatert sykemelding, den kan bare dateres fra første dag du har hatt kontakt med legekontoret ved aktuell sykdom.

Så husk derfor å ta kontakt med oss, enten via telefon, mail eller Helsenorge.


Hvis du har behov for legeerklæring til skolen for fravær grunnet sykdom er det viktig at du tar kontakt med legekontoret fra første dag legeerklæringen skal gjelde. 

Her gjelder samme reglement som for sykemelding.Barns sykdom.

For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykemelding.

Foreldre skal da ikke ha sykemelding.

Arbeidsgiver kan eventuelt be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gir rett til mer enn loves tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår.Vaksinasjon.

Skal du ut å reise?

Avtal i god tid før avreise.

Enkelte vaksiner skal tas i flere doser med et visst tidsintervall imellom og det tar litt tid etter vaksinasjonen før beskyttelse oppnår.

Her kan du lese litt om de forskjellige reisevaksinene.

Etter at injeksjonen er satt, er det anbefalt at det går minimum 20 minutter innen du forlater Stadion Medisinske Senter.Frikort

Du får frikortet for egenandelstak 1 automatisk innen tre uker etter du har betalt over 2921,-, den gjeldende summen per 2022.

Har du betalt for mye blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.Henvisninger.

Henvisninger gis bare ved konsultasjoner og når undersøkelsen viser at det er påkrevd. 

  • Henvisningsordningen skal sørge for at de som trenger å komme til spesialist kommer til spesialistundersøkelse. 
  • Ordningen sørger for at spesialistene forblir flinke på det spesielle, mens allmennpraktikerne forblir flinke på de vanlige lidelsene og undersøkelsene.
  • Du vil alltid få henvisning til spesialist når undersøkelsen viser at en slik undersøkelse er nødvendig.
  • Hvis du er henvist for en kronisk lidelse, for eksempel til øyelege for grønn stær, gjelder henvisningen så lenge du går til samme spesialist for denne lidelsen. Det er ikke nødvendig med ny årlig henvisning.
    Skifter du fastlege vil det da være behov for ny henvisning.
  • Henvisninger til vanslige rutineundersøkelser hos en spesialist, for eksempel gynekolog, fordi du heller ønsker en undersøkelse hos spesialist enn hos fastlegen vil det være en stor sjans for at henvisningen vil avslås av spesialisthelsetjenesten.
    Da er alternativet heller å gå privat.