COVID-19

Koronaviruset

COVID-19


Informasjon


 Begrenset kapasitet ved telefonen

Koronaviruset har for lengst meldt sin anmarsj, og dette opptar nå alle samfunnsfunksjoner.

Sykdomsfravær, karantene og isolasjon begrenser kapasiteten i alle virksomheter og på alle nivå, ikke minst innen helsevesenet. Det medfører tidvis lavere kapasitet, i en tid hvor vi aller helst skulle ha hatt økt kapasitet.


Derfor kan det i perioder kan være forlenget ventetid på vår telefon.

 

Vi oppfordrer derfor alle til å kontakte fastlege via helsenorge.no for både timebestilling og for e-kontakt/-rådgivning/-konsultasjon.

 

Helsemyndighetenes regler og retningslinjer, samt råd for håndtering endres fra dag til dag. Vi anbefaler derfor å bruke FHIs og kommunens hjemmesider for løpende oppdatert informasjon.

 

 Forhåndsregler ved legetime

I forbindelse med nasjonalt utbrudd av Koronavirus, er det viktig at vi ved Stadion medisinske senter følger de retningslinjer og anbefalinger som kommer fra helsemyndighetene.

 

For deg som pasient innebærer dette blant annet følgende:


  • Har du symptomer på luftveissykdom så ønsker vi ikke at du kommer inn på Stadion Medisinske Senter. Ta kontakt med din fastlege via e-kontakt, helsenorge.no
  • Dersom du har behov for legevurdering ber vi deg ta kontakt med din fastlege via e-kontakt, helsenorge.no 
  • Alternativt kan du ringe til oss på 22 23 23 33, men gjør oppmerksom på at det er meget stor pågang disse dager, og at ventetiden på telefon kan bli lenger enn vanlig.


 Ved mistanke om korona


  • Folkehelseinstituttet har opprettet en informasjonstelefon vedrørende Koronavirus: 
    815 55 015


  • Oslo kommune informasjonstelefon vedrørende Koronavirus : 21 80 21 82


  • Ved behov for rask helsehjelp kan legevakten kontaktes : 116 117


  • Ved tegn til meget alvorlig akuttsituasjon/livstruende symptomer må selvsagt akuttelefonen brukes: 113


Vi anbefaler forøvrig at alle følger rådene som kommer fra helsemyndighetene på en streng og disiplinert måte.


Besøk sidene til Folkehelseinstituttet for nærmere informasjon, ww.fhi.no.

 

 Sykemelding i forbindelse med karantene

Om du er i pålagt karantene, så gjør vi oppmerksom på at helseministeren har anbefalt alle bedrifter å godta egenmelding i inntil 14 dager i denne samfunnssårbare fasen vi er inne i. Ta derfor først kontakt med arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver ikke aksepterer egenmelding, så kontakt oss via e-kontakt, for sykemeldingsvurdering.

 

 Testing av koronasmittede

Det er kun er spesielle grupper som tilbys testing for Koronavirus.


Se følgende nettside for oppdaterte regler og retningslinjer:
 Vi anbefaler alle å følge god hygienepraksis med hyppig og god håndvask, avstand til andre mennesker i best mulig grad, begrens reiseaktivitet ved blant annet å unngå å dra til hytta eller utenlands, med mer.